Aplikacje internetowe

W ciągu ostatnich lat obserwujemy silną ekspansję aplikacji internetowych. Przyczyny wydają się być oczywiste – w porównaniu z bardziej tradycyjnymi aplikacjami tzw. okienkowymi charakteryzują się uniwersalnością i nieporównywalnie większą dostępnością. Ponieważ aplikacje internetowe uruchamiane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej (na komputerze, tablecie lub telefonie) dostępne  są również na dowolnym urządzeniu. Nowoczesna aplikacja internetowa składa się z dwóch części, tzw. backend znajdującego się na serwerze oraz frontend, który automatycznie „instaluje się” w przeglądarce internetowej.

Zespół ManageIT implementuje aplikacje internetowe wykorzystując takie technologie jak Java dla implementacji backend oraz React lub React Native (oraz Redux) dla implementacji frontend.

Oprogramowanie dedykowane ManageIT

Przykładowe aplikacje internetowe wytworzone przez ManageIT dotyczą:

  • Monitoringu / Telematyki
  • Obiegu dokumentów
  • Systemów obsługi zleceń
  • Stron internetowych i ich rozszerzeń
  • Systemów raportowych
  • Systemów informacyjnych

Aplikacja internetowa czy okienkowa?

Ostatnie lata udowodniły, że architektura nowoczesnych aplikacji internetowych sprawdza się spełniając wymogi nawet najbardziej wymagających użytkowników. Aplikacje internetowe zdobyły zarówno rynek B2B, B2C jak również obszar OpenSource. Ich największą zaletą jest możliwość użycia niemal na dowolnym urządzeniu oraz wyjątkowa łatwość (oraz niski koszt) wdrażania aktualizacji. Firma programistyczna w opisanej sytuacji wszystkie prace wykonuje na serwerze bez potrzeby angażowania użytkowników końcowych w proces instalacji nowej wersji (aktualizacji) wypuszczając nowe oprogramowanie dedykowane. Oznacza to łatwość instalacji dla programistów oraz brak dodatkowego zaangażowania użytkowników. Jest to kluczowe zarówno w sytuacji konieczności wdrożenia nowej funkcjonalności jak i zapewnienia aktualizacji związanych z bezpieczeństwem.

Aplikacje okienkowe natomiast, często implementowane są na daną platformę, w wyniku czego potrafią lepiej wykorzystać zasoby maszyny na której są uruchomione. Ma to znaczenie na przykład dla aplikacji o charakterze rozrywkowym, nie ma jednak większego znaczenia dla aplikacji z obszaru B2B.

Powyższe spostrzeżenia pozwalają sformułować ogólną nieco upraszczającą całe porównanie zasadę, że najczęściej dla aplikacji biznesowych lepszym rozwiązaniem są nowoczesne aplikacje internetowe. Ostateczną decyzję o tworzeniu aplikacji internetowych polecamy podjąć po weryfikacji wymagań oczekiwanego rozwiązania. Firma programistyczna ManageIT oferuje usługi analizy biznesowej i technicznej, która pozwoli na ustalenie optymalnego rozwiązania.

Tworzymy aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe są głównym obszarem naszych działań. Oferujemy usługi programistyczne dostarczające nowoczesne rozwiązania internetowe. Zapraszamy do kontaktu podczas którego omówimy wstępne założenia aplikacji, możliwe formy współpracy oraz ostatecznie przedstawiemy naszą atrakcyjną ofertę. Mamy doświadczenie w implementacji oprogramowania na zamówienie oraz zarządzaniu projektami informatycznymi.